• máme veškeré uvedené zboží skutečně skladem
  • výrobky jsou oficiálně patentované zboží společnosti Bio Agens Research and Development
  • máme vlastní sklady, ze kterých si můžete osobně zboží vyzvednout
  • možnost platby kartou
  • máme tisíce spokojených zákazníků
  • odesíláme SMS s informacemi o stavu zásilky


Polyversum Biogarden 5g

Doporučené

Chytrá houba » Proti plísni rostlin|Chytrá houba » Pro zahrádkáře

Naše cena:129.00
Doporučená cena:150.00
Naše skladové zásoby: 1668 ks
skladem, ihned k expedici

Použití:

 

Chytrá houba na ochranu rostlin proti plísním ve formě smáčitelného prášku. Jeho hlavní účinnou složkou je mikroskopický houbový organismus (Oomyceta) Pythium oligandrum. Přípravek nenapadá samotné rostliny, ale pouze plíseň na nich. Vzhledem k biologickému principu účinku nelze přípravkem rostliny předávkovat, proto se nemusíte bát při použití většího množství přípravku, než je doporučeno v tabluce pod tímto textem.

 

Podrobnosti:

 

Pythium oligandrum přímým mykoparazitismem napadá fytopatogenní houby. Za pomoci vytváření enzumu rozkládá jejich těla (mycelia) a některé rozmnožovací orgány (sklerocia). Pythium oligandrum má tak snadnějsí pozici pronikat svými vlákny do fytopatogenních hub, ze zkterých získává živiny a využívá je pro vlastní výživu. Tento proces trvá, dokud fytopatogenní houbu zcela nevysaje a nezničí. Kromě tohoto preventivního účinku produkuje v symbioze s kořenových systémem ošetřovaných rostlin nízkomolekulární protein oligandrin, vyznačujícící se i systemickými a translaminárními vlastnostmi. Tato přírodní substance indukuje v rostlinách přirozenou ochranu (rezistenci) proti foliárním houbovým chorobám. Tato rezistence se projevuje jak aktivně - omezováním klíčení spor patogena a potlačováním růstu jeho mycelia, tak i pasivně ztluštěním buněčných stěn ošetřované rostliny.

 

Reportáž České televize:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10658625776-polopate/216562220400016

 

Účinná látka:

 

Pythium oligandrum (Chytrá houba) Drechsler, oospory 1000000 / g.

 

Způsoby aplikace přípravku Polyversum Biogarden:

Zálivka

Zálivka 0,05% suspenzí přípravku. To znamená 1 g prášku (asi kávová lžička) na 2 litry vody. Dávkujeme zhruba 5 ml suspenze na sazenici. Při překročení dávky nehrozí žádné nebezpečí. Účelem je především počáteční podpora růstu mladých rostlin a jejich ochrana před půdními mykopatogeny, indukovaná rezistence proti plísni bramborové.

Postřik

Postřikujeme 0,05 % suspenzí, připravenou stejným způsobem jako pro zálivku. Je ale doporučeno suspenzi i opakovaně prolít přes filtr (postačí starší čistá punčocha), aby se zabránilo možnému ucpávání trysek rozstřikovače.

Máčení sazenic/kořenů rostlin

Máčení kořenového balu sazenic připravenou 0,05% suspenzí těsně před výsadbou (alternativně lze plata se sazenicemi suspenzí prolít).

Moření osiva

5 gramů vystačí na 1 kg osiva. Osivo stačí smíchat s přípravkem. Je určeno proti padání klíčních rostlinech.

Příklady uplatnění

Jahody se ošetřují při výsadbě proti kořenovým hnilobám a během vegetační sezony proti plísni šedé na plodech. Okurky lze tímto přípravkem ošetřovat proti houbovým chorobám od výsevu namořením osiva a dále pokračovat zálivkami nebo postřiky. Sklerocíniová hniloba, plíseň šedá a alternáriová skvrnitost jsou choroby postihující slunečnici a také proti nim se lze tímto přípravkem účinně bránit. Namáčení kořenového sytému se osvědčilo při výsadbě vinohradů.

Další výhody

Výhodou přípravku je dlouhodobá skladovatelnost (životnost oospor mikroorganismu Pythium oligandrum dosahuje dva roky). Vzhledem k biologickému účinku nelze přípravek škodlivě předávkovat. Důležité je také to, že po přepočtu na metr čtvereční ošetřené plochy se jedná o jeden z nejlevnějších přípravků na našem trhu. Likvidace zbytků (smetků) materiálu lze likvidovat jako běžný odpad. Zbytky namořeného osiva lze likvidovat jako běžný odpad nebo vysetím.


ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


OBECNÉ


1. Je Pythium oligandrum houba?

V současné době je mikroorganismus Pythium oligandrum řazen do říše Chromaveolata, do třídy „řasovky“ (Peronosporomycetes), které jsou houbám velmi podobné. Dříve byl tento mikroorganismus řazen do říše hub (Funghi).


2. Produkuje Pythium oligandrum antibiotika nebo jiné toxické metabolity?

Ne, neprodukuje. Jedná se o naprosto bezpečný mikroorganismus.


3. Účinkuje ošetření mikroorganismem Pythium oligandrum na bakteriozy?

Ano, ale nikoliv formou parazitismu, ale způsobem účinku nazývaným indukovaná rezistence, ke kterému dochází při kolonizaci kořenového systému rostliny, kdy dochází k produkci nízkomolekulárního proteinu s názvem Oligandrin.


4. Může Pythium oligandrum mít nějaký negativní vliv na půdní mikroedafon?

Nikoliv. Půda jako celek má velmi vysokou schopnost homeostáze (udržování stabilního vnitřního prostředí). Pythium oligandrum je přirozenou součástí půdní mikroflóry, kde se přirozeně nachází ve velmi nízkých koncentracích.


5. Jak Pythium oligandrum působí na větší kloboukaté houby a jaký má vliv na mykorhizu?

Přibližně 80% všech mykorhizních vztahů představuje takzvaná arbuskulární mykorhiza, kterou zajišťují houby z kmeneGlomeromycota. Ty pronikají do kořenových buněk rostlin (stromů), kde vytvářejí stromečkovitou strukturu (arbusculus) přes kterou probíhá výměna živin. Glomeromycota jsou archaický kmen, který je velmi málo náchylný k parazitaci ze strany ostatních hub. Pythium oligandrum tedy arbuskulárně mykorhitické houby neparazituje.

 

Zbylých 20% připadá na další způsoby mykorhizy z nichž nejvýznamnější je ektomykorhiza, při které hyfy (vlákna) symbiotických hub pronikají jen do mezibuněčných prostor pod kořenovou pokožkou (rhizodermis). Ektomykorhiza je způsobována houbami z kmenůBasidiomycota, Ascomycota a Zygomycota. V tomto případě záleží na konkrétní houbě.

 

Pythium oligandrum parazituje kultivované žampióny patřící mezi basidiomycety, taže lze předpoládat, že parazituje i ostatní kloboukaté houby podílející se na ektomykorhize.


MECHANISMUS ÚČINKU


1. Co je to indukovaná rezistence?

Je to druh rezistence v našem případě v rostlinách proti patogenu, která je navozena vlivem vnějších podmínek, nikoli geneticky podmíněna. Indukovaná rezistence funguje na biochemické úrovni. V případě Pythium oligandrum je rezistence v rostlinách indukována tvorbou nízkomolekulárního proteinu s názvem oligandrin, k jehož syntéze dochází během kolonizace kořenového systému rostliny.


2. Jak funguje mykoparazitismus?

Jedná se o přímé napadení houbového organismu jiným organismem, který ke svému životu využívá živin ze svého hostitele.Pythium oligandrum tvoří hydrolytické enzymy, které slouží k rozkladu buněčných struktur jiných houbových organismů. Následně jsou takto degradované části využívány jako zdroj živin k vlastnímu růstu.


3. Jak ovlivňuje aplikace přípravku zvýšení výnosů?

Vliv na výnos je výsledkem kombinace jednotlivých způsobů účinku, kdy nejdůležitější je stimulace rostliny pomocí látky tryptamin, která je prekursorem indol-octové kyseliny - fytohormon, který řídí růst a vývoj rostlin. Na zvýšený výskyt této látky reagují rostliny bujnějším růstem svých vegetativních i generativních částí. Tento efekt je dále podporován dalšími způsoby účinku - mykoparazitismem a indukcí rezistence, které zajišťují zdravý vývoj a růst rostliny.


APLIKACE PŘÍPRAVKU


1. Čím a jak mám vyčistit postřikovač před aplikací přípravku Polyversum?

Nejlépe čistou teplou vodou. Pokud je nezbytné pro vyčištění postřikovače použít detergenty, které mohou potenciálně snížit účinnost přípravku, je nutné po jejich aplikaci postupovat stejně v případě předchozího použití jiných chemických přípravku a postřikovač vymýt čistou vodou. Proplach vodou je nejefektivnější, pokud je prováděn opakovaně. V žádném případě neplatí pravidlo, že je lepší použít jednorázově velký objem vody.


2. Proč je nutné před aplikací ponechat přípravek po dobu min. 30 minut ve vodě?

Vzhledem k tomu, že přípravek dodáván v podobě vodou smlčitelného prášku, je obsažená účinná látka v suchém, a tudíž v neaktivním stavu.Z tohoto důvodu je nutné ponechat přípravek po smíchání s vodou min. 30 minut odstát, aby došlo k opětovnému nastartování metabolickýcha rozmnožovacích procesů mikroorganismu Pythium oligandrum.


3. Dá se používat Polyversum BioGarden spolu s přípravky obsahující Trichodermu či jiné mikroorganismy?

Toto jednoznačně nedoporučujeme, pokud se jedná o společnou aplikaci nebo aplikace následující v krátkém časovém odstupu po sobě. Pokud by se tak stalo, nedošloby k deklarovanému účinku přípravku Polyversum ani přípravku na bázi jiného mikroorganismu kvůli konkurenčním vztahům použitých mikroorganismů. Pokud by se jednalo o jednotlivé aplikace s časovým odstupem větším než 3 týdny, k vzájemnému ovlivnění účinnosti nedojde.


4. Dá se používat Polyversum spolu s tekutými hnojivy či s jinými agrochemikáliemi?

Hnojiva, herbicidy, insekticidy - ANO. Přípravek se dá mísit s běžně používanými tekutými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin a to jak ve společné aplikaci, tak v aplikacích následných. Při společné aplikaci je nutné dodržet pravidlo, že přípravek Polyversum je do postřikové jíchy přidán jako poslední a je tedy mísen s nejnižší koncentrací ostatních přípravků.


Fungicidy a běžná agro smáčedla - NE. Tyto přípravky mohou ovlivnit nebo zcela eliminovat účinnost přípravu Polyversum, kvůli jeho biologické podstatě. Fungicidní přípravky jsou určeny pro potlačování houbových chorob, a tudíž budou mít stejný efekt i na účinnou látku přípravku Polyversum. Běžná agro smáčedla, která se používají pro lepší mísitelnost a dispergaci chemických přípravků na ochranu rostlin, obsahují většinou i alkoholové složky, které mají ve svém důsledku podobný efekt a mohou Pythium oligandrum také zahubit.


5. Jaký je vhodný čas k aplikaci Polyversa v průběhu dne?

Jelikož se jedná o biologický přípravek, tak nejvhodnějším časem pro jeho aplikaci během dne jsou buď ranní nebo dopolední hodiny a nebo naopak pozdní odpoledne případně večer. Toto pravidlo platí zejména v období s intenzivním slunečním svitem a vysokými denními teplotami. Uvedené časové intervaly jsou vhodné zejména s ohledem na optimální teplotu a vlhkost prostředí.

 

6. Vadí déšť, který přijde krátce po aplikaci Polyversa?

Déšť sice může smýt aplikovaný přípravek z listů rostlin, kde může dojít ke snížení přímého účinku na chorobu, ale část přípravku se dostane ke kořenům, kde bude dále působit pomocí indukované rezistence a růstové stimulace.


7. Kolik aplikací mohu udělat během roku?

Počet aplikací není nijak omezen, protože přípravek není toxický a není stanovena ochranná lhůta.


8. Co jsem mohl udělat nesprávně, když byla po aplikaci nízká účinnost?

  • Nedodržení postupu pro přípravu postřikové jíchy

 

  • Nedodrženídoporučené dávky a počtu aplikací

 

  • Přípravek byl aplikován příliš pozdě ve vegetaci rostliny

 

  • Znečištění aplikační techniky, či nedodržení doporučované doby odstupu od aplikace chemického fungicidu.

 


USKLADNĚNÍ A LIKVIDACE PŘÍPRAVKU POLYVERSUM


1. Mohu použít pouze část obsahu sáčku a zbytek uskladnit k dalšímu použití?

Ano, je to možné, ale v tom případě je nutné dbát na podmínky uskladnění – sucho, neskladovat s jakýmikoli chemikáliemi. Při dalším použití přípravku z téhož balení dříve otevřeného je nutné, přípravek důkladně promíchat, aby se homogenizovala směs účinné látky a inertního minerálního nosiče v přípravku.


2. Jak dlouho mohu skladovat připravenou suspenzi, jak dlouho od rozmíchání ve vodě mohu přípravek použít?

Přípravek ve formě vodné suspenze je možné použít do 10 hodin od rozmíchání ve vodě.


3. Je v pořádku, že část přípravku zbyla v přiloženém filtru?

Ano, jelikož přípravek obsahuje kromě samotné účinné látky i další komponenty, které jsou ve vodě nerozpustné, je naprosto v pořádku, když ve filtru zbyde určitý podíl pevných částic.


4. Jak mám zlikvidovat zbytek pevného podílu, který zbyl na filtru?

Jedná se o pevné časti obsahující jak část inertního minerálního nosiče, tak biologicky degradovatelný materiál, který není toxický, proto je možné likvidovat ho běžným způsobem např. vysypat na trávník.

 


BEZPEČNOST A EKOLOGICKÁ NEZÁVADNOST PŘÍPRAVKU POLYVERSUM


1. Jak dlouho po aplikaci mohu konzumovat ovoce nebo zeleninu? Jak dlouhá je ochranná lhůta?

Ochranná lhůta přípravku je nulová, což znamená, že kdykoliv po aplikaci přípravku je možné bez obav sklízet plody, na které byl přípravek aplikován, a konzumovat.

 

Návod:

Rostlina Škodlivý organismus

Dávkování,

mísitelnost

Poznámka
Řepka olejka fomová hniloba,
sklerociniová hniloba

0,1 kg/ha

ve 300 – 400l

vody/ha

1) Proti fomové

hnilobě se provádí

2 aplikace. Buď

poprvé na podzim

ve fázi BBCH 12 – 19

a na jaře ve fázi BBCH

30 – 40 nebo poprvé

ve fázi BBCH 30 – 40

a podruhé ve fázi BBCH

40 – 65.


2) Proti sklerociniové

hnilobě se provádí

2 – 3 aplikace. Poprvé

na podzim ve fázi BBCH

12 – 19, podruhé ve fázi

BBCH 30 – 40 a potřetí

ve fázi BBCH 40 – 65

nebo poprvé ve fázi

BBCH 30 – 40 a podruhé

ve fázi BBCH 40 – 65.

Mák setý

helmintosporioza,
plíseň maková

0,1 kg/ha

ve 200 – 400l

vody/ha

1. a 2. aplikace

ve fází BBCH 12 - 19

3. aplikace

do fáze BBCH 51

Jahodník

plíseň šedá,

fytoftorová hniloba

0,1 kg/ha

ve 300 – 1000l

vody/ha

(např. 5g na 10l)

počet aplikací neomezen
Jahodník

červená hniloba,

fytoftorová hniloba

0,05 %

Máčení sazenic před

výsadbou, pásová

zálivka po výsadbě.

Počet aplikací: 1x.

Okurka

houbové choroby

5 g/kg osiva

suché moření osiva

Okurka

houbové choroby

0,05 %

(5ml/rostlina)

zálivka

Okurka

plíseň okurková

5g na 300 až 500m2

v 15-20 litrech vody

zálivka, počet

aplikací neomezen

Chmel

plíseň chmelová

0,25 kg / ha

700-2000l vody

na hektar

Rosení nebo postřik.

Termín ošetření

od počátku rašení.

Počet aplikací

neomezen v intervalech

5 až 7 dní.

Chmel

houbové choroby

kořenáčů

0,05 %

Máčení kořenáčů

před výsatbou.

Zálivka po výsatbě.

Počet aplikací:

máčení 1x,

zálivka neomezeně.

Vinná réva

houbové choroby

sazenic

0,05 %

Máčení sazenic

před výsatbou.

Zálivka po výsatbě.

Počet aplikací:

máčení 1x,

zálivka neomezeně.

Paprika

houbové choroby

5 g/kg osiva

moření

Paprika

houbové choroby

0,05 %

máčení, zálivka

sazenic před výsatbou

Paprika

houbové choroby

0,1-0,2 kg/ha

ve 300-800

litrech vody/ha

postřik, závlaha, dávka

dle předpokládaného

napadení

Rajče

houbové choroby

5 g/kg osiva

moření osiva

Rajče

houbové choroby

0,05 %

máčení kořenů

před výsatbou

Rajče

houbové choroby

0,2 kg/ha

ve 300-800

litrech vody/ha

zálivka, postřik

jen při vysázení

Zelenina

houbové choroby

5 g/kg osiva

moření osiva

Zelenina

houbové choroby

0,05 %

máčení kořenů

před výsatbou

Zelenina

brukvovitá

alternáriová
skvrnitost
brukvovitých,
fomová hniloba
brukvovitých,
plíseň zelná

0,2 kg/ha

ve 300-800

litrech vody/ha

zálivka, postřik

jen při vysázení
Hořčice

sklerociniová
hniloba,
plíseň šedá,

čerň řepková

0,1 kg/ha

ve 200-600

litrech vody/ha

Způsob aplikace:

postřik (pozemní).

Termín ošetření:

od 1.páru pravých

listů. Počet aplikací

neomezen v intervalech

5-7 dní podle potřeby.

Slunečnice

hlízenka obecná,
plíseň šedá,
alternariová
skvrnitost

0,1 kg/ha

ve 200-600

litrech vody/ha

Způsob aplikace:

postřik (pozemní).

Termín ošetření:

od 1.páru pravých

listů. Počet aplikací

neomezen v intervalech

5-7 dní podle potřeby.

Trávníky

golfové

a okrasné

houbové choroby

5 g/kg osiva moření osiva

Trávníky

golfové

a okrasné

houbové choroby

0,2 kg/ha

ve 300-800

litrech vody/ha

postřik, závlaha

Pšenice,

ječmen,

žito,

proso

fuzariózy,
sněť mazlavá
pšeničná

0,5 kg až 1 kg

na tunu osiva

Moření osiva.

Vhodné pro ekologické

zemědělství.

Pšenice,

ječmen,

žito,

proso

stéblolam,

fuzariózy,

rzi,

černání pat

stébel

0,1 kg/ha

Vhodné pro ekologické

zemědělství.

cukrovka,

řepa krmná

spála řepná 5 g/kg osiva

Vhodné pro ekologické

zemědělství.
brambor sadba kořenomorka bramborová 0,25-0,5 kg/t sadby

Vhodné pro ekologické

zemědělství.
brambor sadba plíseň bramborová
primární infekce
0,25-0,5 kg/t sadby
2-10 l vody/t sadby

Vhodné pro ekologické

zemědělství.
brambor plíseň bramborová 100-200 g/ha
300-800 l vody/ha

Vhodné pro ekologické

zemědělství.
hrách houbové choroby,
antraknóza hrachu
0,5-1 kg/t osiva

Vhodné pro ekologické

zemědělství.
lupina, sója houbové choroby 0,5-1 kg/t

Vhodné pro ekologické

zemědělství.
lupina, sója antraknóza,
sklerociniová hniloba
100 g/ha
300-400 l vody/ha

Vhodné pro ekologické

zemědělství.

ostatní

houbové

(plísňové) choroby

5g na zhruba

10-15 litrů vody

Vzhledem k

biologickému

principu účinku nelze

přípravkem předávkovat.

 

Přípravek POLYVERSUM® je od 22. 5. 2014 nově registrován do pšenice a ječmene jarního proti klasovým fuzariózám. Údaje o registraci si můžete prohlédnou na webu ÚKZÚZ ZDE.

 

Účinná látka:

 

Pythium Oligandrum M1 1 milion ks/g

 

Skladování:

 

Při skladování je třeba nezbytně zabránit přístupu výparů z chemických látek, přemrznutí nebo vystavení extrémním teplotám. Skladovat přípravek (Chytrou houbu) je nutno odděleně od pesticidů, chemických látek a hořlavin.

 

Při správném skladování v suchém prostředí je použitelnost přípravku 2 roky od data výroby.


Zákazníci, kteří si zakoupili tento produkt, také koupili:


Bio Repel 229.00
BIOREPEL sprej 299.00
Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent Foot powd. 1x4g 99.00
Chytrá houba Pythie Biodeur Nail 3x3g 419.00
Pythie Biogama jemná mast 50ml 339.00


Hodnocení zákazníků:


Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ 2roky to používám a je to osvědčené. “
20.03.2019, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Nic nemělo plíse? “
15.03.2019, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ +++ “
04.03.2019, ověřený zákazník, hodnocení: 4/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Na novém víně mi první úrodu kompletně sežrala plíse?. Přípravek používám už třetí rok - v době tvorby plodů stříkám pravidelně 1x za 2-3 týdny broskve, víno, ostružiny, rajčata, a zatám se mi plísně vyhýbají. Myslím, že to funguje. “
23.08.2018, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Dobrá ochrana proti houbovým onemocněním rostlin. “
09.06.2018, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ jednoduchý postup přípravy postřiku “
07.06.2018, ověřený zákazník, hodnocení: 4/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ není to chemie, jako na odpadu ze španělska “
04.04.2018, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ kvalitní “
11.03.2018, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ působí protiplísni “
02.12.2017, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Posouzeno dle předešlého pozitivního hodnocení produktu od kamaráda, naprostá spokojenost. “
24.11.2017, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Snadné použití, ekologický Nevim “
09.08.2017, Mk, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Ide o spolahlivú ochranu úrody pred ples?ami s výhodou okamžitej konzumácie. Veľmi výhodné. “
06.08.2017, pestovateľ, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Hledala jsem nějaký ekologický přípravek proti plísni na rajčatech a okurkách a konečně jsem ho našla. Polyversum Biogarden vřele doporučuji. Přípravek je sypký, dobře se rozpouští ve vodě, takže je hned připravený k použití. Mám malou zahrádku, proto mi vyhovuje i to malé balení. Nic podobného a účinného jsem na našem trhu nenašla. “
24.07.2017, Jana, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ už po prvním ošetření se částečně smyly černé skvrny, nyní se chystám na malování. Pak se uvidí. “
05.06.2017, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ bio “
04.06.2017, ověřený zákazník, hodnocení: 4/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ výhodné balení pro malospotřebitele perfektní účinnost “
04.06.2017, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Fungující preparát “
14.04.2017, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ S tímto produktem jsem velice spokojená. Stará se o celou zahrádku a zachra?uje úrodu “
24.03.2017, Dagmar, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Účinek se zakrátko na květinách projevil. Pro jistotu budu řešit v krátké době postřih roztokem tohoto přípravku. “
04.01.2017, Karel, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ chytra houba je vynikající produkt “
28.10.2016, Marcela Linková, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ dobry “
04.08.2016, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Perfektní stav porostu. “
26.06.2016, Kužel Milan, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ ekologie “
19.06.2016, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Má dobré recenze, ale zatím je krátká doba na podání směrodatné informace. Věřím, že budu spokojená s výsledkem. “
13.06.2016, Helena Špačková, hodnocení: 4/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Účinný Výhodné balení pro maloodběratele “
08.06.2016, Jan Bockay, hodnocení: 4/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ účinný a bez chemie “
06.06.2016, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ mám zkušenosti s jiným typem chytré houby, kde se osvědčila “
06.06.2016, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ zadná ochr.doba po použití přípravku “
21.04.2016, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Ano “
08.04.2016, ano, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Kvalita,rychlost dodání a spokojenost “
29.03.2016, Dagmar, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Opravdu funguje “
21.03.2016, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Prima manipulace. Žádné problémy se zápachem jako u jiných protiplísnových prostředků. “
02.02.2016, Alena, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Je dobrý “
08.06.2015, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ používám několikátou sezonu a je vynikající ! “
20.05.2015, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ Biologický, prírodný prípravok. Bio produkty v mojej záhrade. “
25.04.2015, Juraj, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ je to přírodní produkt a tím věřím “
06.04.2015, matasová marie, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ vynikající proti plísnovým chorobám-rajčata, papriky, okurky používám jej již více než 10 let “
01.04.2015, Vlasta Machalová, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ přednost výrobku je ekologický “
01.04.2015, marie, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ doporučuji “
20.03.2015, ověřený zákazník, hodnocení: 5/5

Polyversum Biogarden 5g

ověřený zákazník„ vynikající, plísen na stěně zimní zahrady úplně zmizela rychlé vyřízení objednávky “
10.12.2014, Světlana, hodnocení: 5/5


 

Doporučujeme:

Chytrá houba Pythie Biodeur Prevent Foot powd. 1x4g
99.00
Bio Block protiplísňový prášek-nehty na rukách 3x0.1g
319.00
Chytrá houba PYTHIE Bio Plus 5x3g
359.00